A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
Kouřil, Pešáková, Varmuža

Sídlo

Kozinova 2
787 01 Šumperk

Telefon & Fax

tel: 583 212 715
tel: 583 212 717
tel: 583 212 738
fax: 583 212 727

Email

kancelar@advokati-kpv.cz

Odměny za služby

Odměna za poskytované právní služby je s klienty sjednávána ve výši přiměřené vzhledem k hodnotě a složitosti věci.

Odměna za právní služby bývá zpravidla dohodnuta v jedné z následujících variant:

  • Hodinová sazba (od 800,- Kč/hod, v sociálních případech již od 500,- Kč)
  • Paušální odměna zpravidla za každý měsíc poskytovaných služeb (při mandátní smlouvě individuální úprava odměny dle rozsahu služby a potřeb klienta včetně kombinace uvedených typů odměn)
  • Mimosmluvní odměna dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (základním kriteriem je zde hodnota věci, povaha a počet úkonů)
  • V některých případech je možné sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená.

V případě jakýchkoli dotazů je možná telefonická konzultace viz. Kontakt.

(Optimalizace pro FF,IE rozlišení 1024x768) © 2008 - Design by Petr Polednak