A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
Kouřil, Pešáková, Varmuža

Sídlo

Kozinova 2
787 01 Šumperk

Telefon & Fax

tel: 583 212 715
tel: 583 212 717
tel: 583 212 738
fax: 583 212 727

Email

kancelar@advokati-kpv.cz

Advokáti naší kanceláře

Mgr. Kouřil Lukáš

Mgr. Kouřil Lukáš
  • Obchodní akademie Šumperk (1996)
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2001 - s vyznamenáním)
  • Advokátní zkouška (2004 - s vyznamenáním)

Poskytuje právní služby především se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních společností, akvizice, převody CP, obchodních podílů a podniků, změny zápisů v obchodním rejstříku, cenné papíry, právo směnečné, likvidace a konkursy, právo občanské a trestní. Působí rovněž jako rozhodce ad hoc a je zapsán v seznamu správců konkursních podstat.


Jazykové znalosti: Angličtina Němčina
e-mail: lukas.kouril@advokati-kpv.cz


Mgr. Pešáková Martina

Mgr. Pešáková Martina
  • Gymnázium Šumperk
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1997 - s vyznamenáním)
  • Advokátní zkouška (2002)

Poskytuje právní služby především se zaměřením na občanské a obchodní právo, právo konkursní, rodinné, správní a trestní. Více jak deset let zkušeností s řešením vlastických a spoluvlastnických vztahů k domům a bytům, SVJ, nájmy, rozvody včetně majetkového vypořádání a úpravami společného jmění manželů za trvání manželství zejména při podnikání a obhajobami včetně hospodářské trestné činnosti. Působí rovněž jako rozhodce ad hoc.


Jazykové znalosti: Angličtina
e-mail: martina.pesakova@advokati-kpv.cz


Mgr. Varmuža Michal

Mgr. Varmuža Michal
  • Gymnázium Jana Opletala v Litovli (1997)
  • Právnická fakulta Masarykovi univerzity v Brně (2002)
  • Advokátní zkouška (2006)

Poskytuje právní služby především se zaměřením na občanské právo - zejména převody nemovitostí a řešení vztahů k nemovitostem, rozvody včetně majetkového vypořádání, dále obchodní právo, právo veřejných zakázek, autorské právo a trestní právo. Působí rovněž jako rozhodce ad hoc.

Jazykové znalosti: Němčina
e-mail: michal.varmuza@advokati-kpv.cz
(Optimalizace pro FF,IE rozlišení 1024x768) © 2008 - Design by Petr Polednak