A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
Kouřil, Pešáková, Varmuža

Sídlo

Kozinova 2
787 01 Šumperk

Telefon & Fax

tel: 583 212 715
tel: 583 212 717
tel: 583 212 738
fax: 583 212 727

Email

kancelar@advokati-kpv.cz

Advokátní kancelář Kouřil, Pešáková, Varmuža poskytuje široké spektrum právních služeb občanům i podnikatelům, a to podle jejich specifických potřeb a požadavků.

Budova s naší kanceláří
  • Právní porady a konzultace
  • Sepisování smluv a právních rozborů
  • Sepisování podání, žalob a návrhů
  • Zastupování ve sporech u všech soudů ČR
  • Zastupování před rozhodci a správními orgány
  • Jednání s protistranou o smírném řešení sporů

Podrobná specializace zde.

Při poskytování právních služeb advokátní kancelář pravidelně spolupracuje s notáři, soudními exekutory, znalci, daňovými poradci, auditory a dalšími externími odborníky.

Právní stanoviska advokátní kancelář dle potřeby konzultuje i s dalšími advokáty dle potřebné specializace.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu mezi advokátem a klientem - spotřebitelem vzniklé při poskytování právních služeb. Tyto spotřebitelské spory mimosoudně řeší Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, www.cak.cz

(Optimalizace pro FF,IE rozlišení 1024x768) © 2008 - Design by Petr Polednak